O PLEMENI - VÝCHOVA

 

Rozvoj sociálního chování u psa - výchova štěněte.

O této kapitole výchovy psa již bylo hodně napsáno a rečeno a proto bych ráda chtěla jen v souhrnu upozornit na důležité momenty výchovy psa v nejlepšího přítele člověka. Pro zdravý růst a psychický rozvoj každého štěněte je důležitá znalost jednotlivých fází růstu a vývoje, abychom je mohli správně ovlivnit. Do určitého stupně je chování psa na různé podněty ovlivněno jeho genetickým založením, avšak v převažující míře závisí na vlivech prostředí v němž vyrůstá. Zde platí heslo " Jaký pán takový pes".
Mnozí etologové se zabývali procesem vývoje štěňat a tyto procesy analyzovali. Bylo by vhodné, aby každý chovatel i majitel znal jednotlivé vývojové fáze, zejména v prvním půlroce života štěněte. Proto uvádím alespoň jejich krátký popis. Za základní jsou považovány následné fáze vývoje:
  • 1.narození 1-2 týdny
  • 2.přechodná 3 týden
  • 3.vtiskování 4-7 týden
  • 4.socializace 8-12 týden
  • 5.vytvoření hierarchického žebříčku 13 - 16 týden
  • 6.upevnění hierarchie (chování ve smečce)
  • 7.puberta (do nástupu pohlavní zralosti)

 

Snažím se upozornit na to, že v jednotlivých fázích již existují urcité rozdílné body, které mohou jednotlivce orientovat na jednu ci druhou stranu.

 

1. Narození (1-2 týdny)

Šteňata v této fázi nemají plně vyvinutý termoregulační systém a tudíž nejsou schopna sama udržet tělesnou teplotu těla. Chlad projevují pištěním a shromažďováním se na hromadu. V tomto období trvá reflexní kálení, které je vyvoláno olizováním bríška šteněte matkou. Fena je v prvých dnech zaměstnána plné péčí o štěňata. Fena se stará o uchování celého vrhu, proto je jen otázka štestí,kterému šteněti se podaří uchopit struk. Proto v tomto období nepřipisujeme takový význam rozdílům mezi jednotlivci, ale soustředíme se na vývoj celého vrhu. Hodnocení šteňat podle denních přírustků je nejvíc věrohodné. Přitom šteňata s největší porodní váhou nemusí mít samozřejme nejvetší denní přírustky.Při denním vážení dochází k prvním kontaktům s člověkem. Vazba na matku je vytvořená na základě čichového vjemu a to platí i mezi sourozenci. Zatím co při kontaktu s člověkem je tento vjem spojen s obrannou reakcí. Toto se mění asi v 10 až 11-stém dni, kdy se čich stává dominantním. Pravdou je, že v tomto období šteňata už rozlišují známé a neznámé osoby. Koncem 10 až 12 -stého dne se otevírají oči, ještě pár dnů poté šteňata vnímají pouze rozdíly světla a tmy , stíny a siluety. V tomto období se ztrácí zpočátku silně vyvinutá potřeba tělesného kontaktu.

 

2. Přechodná fáze

Ve třetím týdnu života se šteňata zjevně zdokonalují. Vliv teploty začíná ustupovat. Do konce třetího týdne by se měl plně vyvinout termoregulační systém. Koncem této fáze můžeme začít podávat kašovitou stravu.

 

3. Fáze vtiskávání (4 -7 týden)

Šteňata začínají v tomto období opouštět své doupě a stále více zvěšují svůj okruh zkoumání. V tomto období začíná vzájemná socializace mezi štěňaty. U mnohých fen laktační křivka začíná prudce klesat a proto je nutné uvážlivě zvolit dávku, kterou je nutno šteňata přikrmovat, citlivější feny v tomto období je mohou i pokousat. Štěňata by se měla seznámit se všemi možnými krmivy: zelenina,ovoce, maso, suché krmení. Často po této fázi neznámá krmiva zcela odmítají. Štěňata mají velkou schopnost se učit a bez obav si zblízka prohlížejí vše nové. Je to období aktivního vtiskávání. Velmi lehce navazují kontakty se psy i s cizími lidmi. V tomto období štěně poznává své okolí a vstřebává veškeré dojmy z okolního světa. Štěně by pro poznávání širokého okolí mělo najít oporu u svého pána (chovatele). Zde by jsme měli věnovat hodně času šteňatům a mít vždy na paměti, že čím těsnější kontakt se udržuje mezi člověkem a šteňaty v tomto období, tím otevřenější vůči lidem bude pes později. Koncem pátého týdne je vyvinuto až 94% osobního charakteru štěněte, který se projeví do 10 týdne věku. To ukazuje jak rychle se rozvíjí charakter psa v prvých týdnech života. Již v tomto období se rozvíjí schopnost vyhledávání nebo prinášení předmětu, je zapotřebí ji cíleně zlepšovat pro pozdější výcvik psa. Jestli je člověk z této vývojové fáze vyloučen, zůstane zvíře už po celý zbytek života plaché.

 

4. Fáze socializace (8-12 týden)

V počátku této fáze štěně dobře překonává odloučení od matky a sourozenců a lehce přivyká na nové prostředí a k novému pánovi. Štěně v této fázi má tendence spřátelit se s cizími lidmi a vším novým kolem něj. Aby nebyla přerušena nastolená pravidla spolužití mezi člověkem a psem je zapotřebí je předat novému majiteli, což zabrání následující převýchově - "špatné výchově". U divokých zvířat je autoritou samec. U našich domácích zvířat tuto autoritu musí převzít člověk. Pro rozvoj psa je nutné od počátku nového vztahu stanovit přesná pravidla, což podporuje jeho důvěru v sebe sama. To neznamená, že si s ním nebudete hrát, ale jen cvičit. To v žádném případě. Štěně však nemá rozhodovat kdy a jak dlouho si bude hrát. Vše musí záviset od zadaných her, které při správném plnění dávají důvod k štědré pochvale. Podřízení se u šteněte v jistém slova smyslu, ne 1 v tomto období tak důležité, ale je nutné sledovat, aby se povely nejen dávaly, ale také plnily. Štěně musí pochopit, že povely se musí náležitým způsobem plnit, že pána musí poslouchat jestli chce být pochválen. Jakýkoli pes si nadevše cení člověka, který se drží přesných pravidel, cítí se u nej jistý. Pes nerozumí nedůslednosti výše postaveného člověka, chápe ji jako vlastní vítězství a tehdy dříve nebo později se pokusí změnit své postavení v hierarchickém žebříčku. Pes rychle pochopí co se po něm požaduje a brzy na to začne prověřovat nakolik jsme důslední. Mýlit se je nepřípustné. Chceme-li vychovat dobrého psa, musíme se vystříhat jakékoli chyby pri výchově - chceme li např. zvednout štěně, neměli bychom ho chytat za kuži za krkem, toto gesto bere štěně jako trest, stejně tak chycení za tlamu s mírným stiskem, pravda, něžné přidržení čenichu je v některých případech považováno za přátelský pozdrav.Všechny přímé pokárání při špatném chování musí být spojeny se zvukovým signálem. Energicky pronesené "fůj" při trhnutí s vodítkem ve spojení s zakázanou činností se jeví jako morální bič, který v dalším čase vás ušetří přímých pokárání. Potřebné jsou také slova pochvaly při správném chování. Nový majitel musí štěněti zajistit dostatek kontaktu s lidmi a psy, seznámit jej se s ruchem na ulici. Neznamená to však tahat sebou štěně všude možně. Potřeba úzkého kontaktu je u šteněte tím silnejší, čím více se cítí ohrožené. Snaží se dohnat svého pána a držet se ho co nejblíže. To vše vede k vytvoření pevného svazku mezi člověkem a psem. Jakékoli štěně miluje bojové hry. Podporujeme ho ve hře na zahánění nepřítele, v útocích a zmocnění se "kořisti". Při těchto hrách se můžeme chovat i hruběji. Měly by být i oddělené hranice mezi jednotlivými formami her, měli bychom dbát jejich dodržení. V bojových hrách vždy necháme zvítězit psa. Při těchto hrách si zvyšuje jeho potřebné sebevědomí.

 

5. Vytvoření hierarchického žebříčku 13 - 16 týden

Je to první stupeň mládí. Charakter psa je v tomto období plastický, poddajný. Nežádoucí projevy chování, jako nadměrná lekavost, bázlivost, nebo agresivita lze do konce této fáze v určitých rozmezích opravit. Postavení v rodině musí být určeno v tomto období. Možné nejasnosti (nevyjasněná pravidla) si pes může vysvětlit po svém a interpretovat dle svého mínění.V normálním případě uzná svého držitele - pána, který se o něho stará za staršího z hlediska jeho hodnosti. Vyjímečně však může vyrůst sebejistý pes se silně vyvinutým bojovným instinktem., který nehledí na správné soudržné chování, ale snaží se zlepšit svou pozici v hierarchickém žebříčku. To se může projevovat nejrůznějším způsobem, například soupeřením o potravu, vrčením a ceněním zubů až do skutečného napadení. Také může dojít ke sporu o místo, oblíbení si některých míst v domě a jejich obsazení proti vůli majitele a jeho členů rodiny může vést až agresivním útokům na kohokoli z rodiny, tkzv."žárlivé chování". Často můžete vidět jak pes na ulici určuje kudy se půjde, může to vést k tvrdošíjnému odporu budeme-li chtít změnit směr, či jít někam kde se psovi nelíbí. Při těchto pokusech nemá v žádném případě pes vyhrát, jelikož si tím príliš zvyšuje své postavení. Je to poslední fáze konečného vyjasnění hodnostního postavení a podklad pro vytvoření opaku harmonického soužití človka a psa.

 

6. Fáze vytvoření stájového pořádku (5-6 měsíc)

Jestli ve fázi socializace se vyjasňují jednotlivá postavení ve smečce a vzájemné chování v této fázi se tvrdě odděluje postavení vůdce a zbytku smečky. Tyto vztahy jsou pevnější a lehčeji dosažitelné, jestli že jsou z dány psychicky a fyzicky silnějším. Takovému vůdci se pes mnohem ochotněji podřídí a radostně vyplňuje jeho příkazy. V tomto případě je pro mladého psa mír zachováním pořádku a cítí sebejisté. Avšak v případě nadměrné nedůslednosti člověka u psa vzniká silný popud k převzetí vůdcovství. Pes si musí být jistý následováním svého pána. Nerovné postavení přivádí psa do nejistoty, která může vést až k poruchám chování "neurózám psychického původu". Predevším proto, že takový pán "vůdce" z jedné strany dovoluje vše a z druhé strany praktikuje neúměrně nadřazenost. Při normálním kontaktu ve fázi socializace se pes ochotně podřizuje danému pořádku (stává se členem smečky).

 

7.Puberta (do nástupu pohlavní zralosti)

Pohlavní dospělostí se tato fáze končí. U feny je to po prvním hárání (podle plemene se objevuje mezi 7-12 měsícem), většinou probíhá jen se slabými příznaky. Psi většinou ukončují pubertální období v době, kdy začnou klasicky stát na třech nohách při močení, toto období je dosti dlouhé. V tomto období již vytvořené postavení se může znovu měnit, zejména u psů. Dochází k dozrání pudu sebezáchovy a obranného instinktu. Obrana svého teritoria je jasně vyhraněná. To, ale ješte neznamená, že obranný instinkt a instinkt aktivní obrany teritoria jsou plně rozvinuté. V prvopočátku potřebují jasnou pobídku. Cvičení je třeba provádět takovým způsobem, aby nedocházelo k pretažení psa ( nepřecházel do útlumu). Pes má vždy zvítězit bez bolestných zážitků v boji s domnělým pachatelem. Chování jedince můžeme z převážné části změnit na základě našeho jednání do 12 měsíce věku, poté je již charakter zvířete dost upevněn a další změny jsou možné jen tvrdým výcvikem a nebo vůbec ne (např. získaný strach z člověka již nikdy zcela nevymizí). V tomto rozmezí můžeme svým nesvědomitým jednáním zvíře zcela zkazit, mohou vzniknout závažné poruchy chování - jako je nadměrná bázlivost, nebo agresivita či jinak nevypočitatelné chování. Velké chyby při výchově psa vznikají zejména v období puberty! Za jakékoli chování psa je zcela zodpovědný člověk!!!! A proto bych chtěla říct: lidé neznalí etologie chování, odchovu a základního výcviku psa by měli velmi pečlivě zvážit, kdy a jakého psa si pořídit, či si ho pořídit vůbec. Rozhodně to není hračka na pár měsíců, ale investice a určitý styl života na 10 až 15 let!! Bez tohoto vědomí by si nikdo neměl psa pořídit. Psi milují daleko věrněji a vroucněji než člověk, a proto také daleko více trpí,když ho jeho páneček, který je pro něj bohem opustí.
Výběr štěněte Co je třeba sledovat a nač se zaměřit při výběru štěněte středoasijského ovčáka? V prvé řadě je důležitý charakter psa. K těmto účelům se používají psychické testy. Charakter psa je již vidět ve štěněcím věku. Například, když uvidí cizího člověka, jeden se jde schovat na nějaké klidné místo, druhý se jde naopak na cizího člověka podívat. Toto vždy uchvátí a zaujme budoucí majitele. V dospělosti z těchto štěňat převážne vyrostou dobrosrdeční psi. A z těch, kteří na první pohled projevili bázlivost, je to neuvěřitelné, ale vyrostou výborní obranáři. Co se týče exteriéru, tak se dá již hodně poznat v ranném věku. Ve stáří jednoho měsíce můžeme hodně říci o stavbě těla, postavení končetin a pohybu. Je žádoucí, aby štěně bylo pevné, silné a pohyblivé, v opačném případě se u těchto štěňat často vyskytuje náklonnost k nejrůznějším onemocněním. 
Výchova a odchov středoasijského ovčáka Pro správnou výchovu jakéhokoli štěněte je zapotřebí znát jeho původ, specifika jeho vrozeného chování a využití daného plemene v zemi jeho původu. Středoasijský ovčák se řadí do skupiny molossu pro kterou je charakteristická vysoká samostatnost, houževnatost (až tvrdošíjnost) a sebedůvěra ve své vlastní síly. Specifikou v chování SAO, je úplná samostatnost při obraně svého teritoria, strežení stád dobytka a při ochraně majetku a svého pána tyto znaky zesilují, časem hypertrofují. "Středoasiat" je psem krajně samostatným, houževnatým a tvrdošíjným se silnou vírou v sebe sama. Je jasné, že podobné vlastnosti je třeba určitým způsobem korigovat. Musíme však vyzdvihnout tak vynikající vlastnost jako je vysoký teritoriální pud. Dospělý pes brání sám bez výcviku své teritorium včetně všeho co se na něm vyskytuje. Stejně tak silně brání místo, kde byl ponechán na krátkou dobu, třeba jen 10 až 15 min. Majitel může u něho v klidu ponechat malé dítě, motorku, automobil, nejrůznější věci a pes je bude automaticky bránit. Mimo své teritorium se má pes chovat lhostejně ke svému okolí pokud není napadený on, nebo jeho majitel, přičemž chování cizích lidí může být hodně podivné. V jakékoli situaci a na jakémkoli místě je asiat velice ohleduplný k malým dětem, jestli že ho obtěžují svým chováním odstrčí je hlavou a poodejde o kus dál. Mladý pes je velmi kontaktní, družný, občas dokonce podlízavý vůči starším psům. Podle dosaženého věku se snaží postupně zaujmout nejvyšší možné postavení ve své smečce a nevpustit do ní cizince. V měste se chová se zvýšenou pozorností k druhým psům, rvačky sám nevyvolává, jestli že je k ní provokován rád tuto výzvu příjme. Vysoká socializace se specificky odráží v chování "středoasiata" k lidem. Mladý pes si lehce zapamatuje významný okruh lidí, kteří jsou známými a přáteli jeho pána. Jakmile pes dospěje začíná se chovat odmítavě k novým lidem na jeho teritoriu, což může být problém pro chovatele zvyklé žít " v domě otevřených dveří ". A tak, aby štěně asiata vyrostlo v normálního psa a přitom v plné míře zachoval své kvality a byl sociálně přijatelný je zapotřebí se plně a důsledně věnovat jeho výchově zejména ve štěněcím věku a období puberty. Cvičitel musí být houževnatý a důsledný, ale také láskyplný a nesmí psa fyzicky trestat. Aby se mu pes podřídil, musí být jejich vztah založen na poznání, že pán vždy dosáhne svého a nelze ho obelstít. Jakýkoli požadavek pána musí být splněn, trebaže strávíme hodně času dosažením svého předsevzetí. Není důležité co chcete po psovi, ať už ukázat zuby, nebo chodit na prověšeném vodítku, důležité je toho dosáhnout! Štěně se může vzpírat, kousat, skákat jako neosedlaný mustang, reakce pána na to je jen jedna - klidně pokračovat ve svém. Prohlížet si zuby, nebo stále vracet psa na vodítku zpět k noze. S mladými psy je mnohem jednodušší dosáhnout adekvátního chování. V určitém momentě se štěně pokusí vzepřít, najednou nejde s ním hnout z místa, nebo začne vrčet. Hlavně psi bývají velmi dlouho vzdorovití a nechtějí se podřídit. Feny jsou povahy tvůrčí, způsobují starostí mnohem více. Málo která fena je připravena se bít za svou samostatnost, ale prakticky každá vymyslí řadu lstí a úskoku, jen aby měla pokoj od výcviku. Uslyší-li povel, zacče předstírat a třebaže je tato lest očividná dokáže si získat i zkušené psovody. Například: jeden takový kousek zkouší při chůzi u nohy, fena udělá pár kroků a upadne do úplné strnulosti: skleněné oči upřené do neznáma, opře se o svého pána tak, jakoby se jí zcela bezohledně chystal srazit do propasti. Majitel v panice, že se šteně nervově zhroutilo, že chudáčka malého pretížil výcvikem, přestane cvičit a pustí ho z vodítka. Pes je pušten a v ten moment vesele běhá s ostatními šteňaty a škemrá u pána o pamlsky. Jaké že nervy, jaký stres, pes si prostě vymyslel velkolepý způsob jak ovládnout svého pána. Podaří se mu pár takových úspešných kousku a krásně se naučí, jak se zbavit svých povinností pod ražením hesla, když od tebe něco chtějí co není zajímavé, nebo je nepříjemné začni se bát a lidé přestanou se svými hloupostmi. To je důvod proč majitel feny musí mnohem poctivěji pracovat a být mnohem vnímavější, než majitel psa. Krajně duležitá je vynikající pamět, kterou má středoasiat. Důležité věci, zejména pro něj si pamatuje nejen velice rychle, ale také velice dlouho. Pes se skvěle učí (pri nutné houževnatosti majitele), stačí trochu povolit, být nedbalý při cvičení a vše může jít nazmar. Jedna vážná chyba při práci s SAO a budete muset vynaložit hodně sil, aby jste získali ztracenou pozici. Z těchto důvodu pokud si nebudete v některé situaci zcela jisti, že udělený povel pes splní, nedávejte ho vůbec. Jeden nezplněný povel vyvolává lavinové neplnění dalších a vše se začíná. Snaha neuposlechnout může být spjata s jednotlivými růstovými fázemi štěněte. V období dospívání se pes může snažit zlepšit své postavení v hierarchickém žebříčku. V takové situaci se pes chová velmi demonstrativně na některé vaše požadavky, buď se od vás odvrací, nebo se na vás vyzývavě dívá, zjevně očekává co se stane. Reakce majitele může být jen jedna, prostřednictvím povelu přimět psa k poslušnosti. Pro dosažení tohoto cíle se velmi dobře osvědčuje kombinace brzdících povelu, které můžeme naučit štěně už v ranném věku. Je to "sedni" a "lehni". Plnění obou příkazů vytváří fixovanou polohu zvířete, kterou nemůže svévolně změnit. Pes v ostrém tempu plnící tyto příkazy několikrát za sebou, postupně upouští od všech svých záměrů, čehož je zapotřebí dosáhnout. Jestli že je pes disciplinovaný ve věku 10 až 12 měsíců není s ním problém v pozdějším věku a houževnatý majitel může odpočívat na vavřínech, vychutnávat porozumění s inteligentním a velice poslušným psem.
Zvláštním bodem výchovy SAO - je kontrola agresivity proti druhým psům. Kromě osvojení si obecných návyku poslušnosti je krajně důležité včasně socializovat štěně ve vztahu k druhým psům. Štěně si musí hrát s různými plemeny psů (samozřejmě když nejsou tito psi agresivní), obzvlášte se psy "zvláštního vzhledu" a s nevyjádřenou mimikou, jako jsou baseti, šarpeji, chrti, pudli.To všechno jsou psi, kterých se nesmí dotknout. V případě, že by se mladý pes pokusil o vyprovokování rvačky je ho zapotřebí ostře pokárat, ať už jde o velkého nebo malého psa. Povolit podobný styl chování znamená vychovat psa zcela nevhodného pro život ve městě, cestování a pro účast na výstavách, jedním slovem pro normální život majitele a psa. Navíc jen trošicku takto agresivní pes se ukáže v konečném momentě špatným obráncem. Je velká pravděpodobnost, že když bude zapotřebí ochránit Vás a Váš majetek bude ho více zajímat kolem jdoucí pes. Nutná je určitá korekce teritoriálního chování. U majitelu tohoto plemene se bohužel vytvořila představa, že asiata není zapotřebí ničemu učit, vzhledem k tomu, že objekt začne střežit sám. Je to vážná chyba. Hlavně proto, že SAO je silně teritoriální zvíře. Musíte mu ukázat rozdíl v jeho právech na jeho pozemku a mimo něj, ukázat mu hranice "jeho kompetencí." Jestli toto neučiníte asiat může začít strážit zrovna tam, kde je to nežádoucí, například chránit místo procházek ve měste, nebo skákat přes plot a chránit kus ulice proti všem. Měli by jste mít pro něho jasně stanovené práva, povinnosti a místo ve vaší rodině. Je to důležité pro jakéhokoli psa, ale pro tak konzervativního jedince jako je "asiat" je tato otázka zvláště důležitá. Vzniknou-li pro psa nějaké nejasnosti v tom jak by se měl v některých situacích zachovat, protože jsme nebyli příliš důslední a nedali jsme jasně najevo co si nepřejeme nutíme ho v takové situaci řešit problém po svém. Jakákoli nejasnost ci nedůslednost ve výcviku (co je správné a co špatné chování) jednou provždy nutí psa k nejrůznejšímu řešení vzniklých situací. Neupevněné návyky z viny majitele vytváří u psa psychický zmatek a čas od času se pokusí je změnit. Jasně dané povely zcela a beze změny dodržuje po celý život, at už jste ho to naučili dobře nebo špatně. Můžete zcela změnit podmínky života SAO, úroveň požadavků i okruh jeho povinností. Pes je velice tvárný, ale nezbytně mu musí být jasný smysl nových požadavků, stejně tak i pánovi, aby jeho vztah se psem neztratil na vážnosti. Štěněti pro jeho zdravý rozvoj musíme ukázat jeho místo v rodině, co není žádoucí a co je vítáno. Musíme mu poskytnout dostatek krmiva pro jeho zdravý rozvoj a jak je to jen možné ukázat rozmanitosti okolního světa, ne jen jeho dvorek a cestu na procházce. Ukažte mu les, vodu (naučte ho plavat), seznamte ho s nejrušnejšími místy ve městě, procházejte se po ulicích s největší dopravou, navštivte železniční stanice atd. Čím více rozdílných míst pozná váš pes, tím lehčeji vyřeší nové situace a bude se lehce orientovat v neznámém prostředí. Podle stáří štěněte postupně rozšiřujeme obzor jeho zájmu a zaměstnáváme ho stále více prací. SAO vládne velkou fyzickou silou a jedinečným intelektem, nemůže trávit dny bezstarostným nic neděláním. Pes se neustále zabývá tím, co dělat. Jestli že ho nechá majitel svému osudu začne premýšlet o tom jak se bavit bez svého pána, což se může stát problémem pro okolí a tedy i pro vás. Jediný lék na tento problém je nalézt pro psa jakoukoli práci: ochranu pozemku a domu, hlídání hrajících si dětí, nebo doprovázení svého pána.
A těd několik slov o fyzickém rozvoji SAO. Tito psi dospívají ne jen po fyzické, ale i psychické stránce velmi pozdě. Očekávat, že pes bude v roce hotový jak po stránce psychické, tak i exteriéru je velmi naivní, často z ošklivého umazleného káčátka nakonec vyroste nádherný a skvělý ochránce vaší rodiny, ale musíte počkat. Psi dosáhnou plné fyzické zralosti ve věku 3 let, feny fyzicky dospívají o něco dříve, většinou po prvých štěňatech. Štěně roste velmi rychle nabývá značnou část hmoty už v půlroce. Velmi charakteristický je nerovnoměrný růst jednotlivých částí těla: pes se ostře vytahuje do výšky a trup zůstane úzký, hlava se ukazuje neproporcionálně malá, nato nepoměrně vyrostou zadní končetiny, plochý hrudník, jakékoli příznaky rachitidy. Používání vitamíno - minerálních komponentů na doporučení veterináře je vhodné, pokud jde o intenzivní růst psa. V období celé periody aktivního růstu psa, musí být dostatek všeho (pohyb, strava, ...), ale velké zatěžování je nevhodné. Se štěnětem chodíme hodně na procházky, učíme ho chodit u nohy, zastavujeme ho při nevhodném tempu na vodítku a s povelem " k noze". Pán jde v takovém tempu, aby pes nemohl jít krokem, ale zároveň aby nemohl vedle pána cválat. Výsledkem je krátký klus, který dává dobrou svalovou zátěž, upevňuje vazy a šetří klouby. Kromě procházek je vhodným zatížením i plavání, což štěně naučíme velice lehce. Asiati vetšinou rádi plavou. Krajne škodlivé pro štene je behání vedle kola, nebo kone. K práci v tahu a práci v težkém postroji nezacínáme dríve než ve veku 1,5 - 2 let. V jídle je asiat nenáročný ve srovnání s ostatními molossy je mnohem méně náročný na kvalitu a množství masa. SAO se zájmem žere i lehce převařené maso s kostmi, šlachy, chrupavky, vnitřnosti. Pro udržení normální kondice psa je dostačující nevelké množství tohoto krmiva. Zvláštností ve výžive těchto psů je potřeba vysokého obsahu uhlohydrátu v krmivu. V teplém období roku mnozí psi dávají prednost kaši a chlebu před masem. Psi se zájmem jedí ovoce a zeleninu, rádi mají jablka a vodní melouny. Mnohem výhodnejší je krmit objemným krmivem a méně granulovanými koncentrovanými směsmi. Při podávání koncentrovaných krmiv zvířata strácejí formu, osvalení se stává príliš suchým. Jako velmi efektivní se osvědčilo využívání kombinovane objemných a energetických krmiv, část psů má totiž sklony k přežírání. Prvním signálem změny zdravotního stavu je nechutenství. Pokud pes nesežere svou denní dávku musíme se zamyslet zda se nejedná o počátek onemocnění. U štěněte upravujeme denní dávku podle jeho chuti k jídlu. Jakmile štěně přestane žrát některou svou porci, doplníme krmnou dávku pamlsky, snížíme objem krmné dávky, nebo počet krmení během dne. Ve věku 10 - 12 měsíců v závislosti od formy psa, podle toho jak intenzivne roste, zavedeme jeden hladový den v týdnu. Toto podporuje fyziologické procesy stejně jako u divokých zvířat, umožňuje udržovat v dobré formě zvířata se sklony k tloustnutí. Hladové dny normalizují látkový metabolismus, umožňují utváření správné kondice psů. K specialitě krmení šteňat SAO patří i to, že většina psů nesnáší plnotučné kravské mléko, ale kysané mléčné produkty, jako je tvaroh tráví výborně. Jogurty, speciální zákysy s bifido a laktobakteriální mikroflórou jsou velmi doporučovány při střevních katarech , infekcích, a při stresu. Střídmě krmit, hodně chodit na procházky a dobře vycvičit. Dodržením uvedených doporučení získáte zdravého, veselého a absolutně poslušného psa. Takovým středoasijským ovčákem se budete moci doopravdy pochlubit.